Installation: [Android] [iOS]


www.calm.com

Calm is the #1 app for mindfulness and meditation to bring more clarity, joy and peace to your daily life. Start your journey to a calmer mind with the app that’s trusted by millions and featured in the New York Times.

Calm is the perfect meditation app for beginners, but also includes hundreds of programs for intermediate and advanced meditators and gurus.

Guided meditation sessions are available in lengths of 3, 5, 10, 15, 20 or 25 minutes so you can choose the perfect length to fit with your schedule. Topics include:

* Calming Anxiety
* Managing Stress
* Deep Sleep
* Focus and Concentration
* Happiness
* Gratitude
* Self-Esteem
* Body Scan
* Loving-Kindness
* Forgiveness
* Non-judgement
* Commuting to work or school
* Walking meditation
* Calm Kids
* And so much more....

Also featuring:
* Daily Calm: a new 10-minute program added daily to help ease you into the day or unwind with before bed
* Sleep Stories: adult bedtime stories guaranteed to lull you to sleep
* 7 day and 21 programs for both beginner and advanced users
* Breathing exercises to relax
* Unguided timed meditation
* Open-ended meditation
* 25+ soothing nature sounds and scenes to use during meditation, yoga or to help you sleep

Hjælp til udtrapning af Benzodiazepin og Lykkepiller

Benzodiazepin Bivirkninger

De fysiske abstinenser er blandt andet muskelsmerter, muskelspjæt, udmattelse, svimmelhed og influenza lignende symptomer. Men der er også psykiske; man ser blandt andet fornyet angst, panik anfald, svigtende hukommelse, lys- og lyd-følsomhed, forvirring, hjernetåge, pludselige vredesudbrud, paranoid, umuligt at være social, tvangstanker, høj tinnitus, dårlig hukommelse, svært ved at læse, hyper aktiv, apati, ikke i stand til at føle lykke eller glæde, udsving i blodtryk, kraftig personligheds ændring, tab af økonomisk overblik, nedlukning af kreativ sans, ukontrollabelt ordvalg og depressiv humør. Nogle oplever de samme symptomer med lykkepiller.

Læs her en samlet abstinens liste

 

Læs her hvordan Benzodiazepiner virker

 

Check om din medicin er et benzodiazepin:
Mod søvnbesvær
Mod angst og uro

 

Sovemedicin?
6 spørgsmål du skal stille dig selv først
Af Online Psykolog Birgitte Sølvstein

 

The Benzo Free Podcast

CNN: The Benzo Crisis

This documentary tells the hidden story of how benzodiazepines can both main and kill. The serious crippling physical side effects of these drugs can last for years after the medication is stopped, possibly permanently. Renowned expert Professor Heather Ashton compares it to the Thalidomide scandal.
Dr. Ashton publications
Videos

Dr. Ashton & Dr. Lader

Withdrawal information (Udtrapnings info)

Antidepressant, benzodiazepine and other psych drug withdrawal information, advice and stories. Made by CEPUK.ORG.

Få tanker, råd og vejledning fra forskellige udtrapnings eksperter, om hvordan en udtrapning af psykofarmaka klares.

Baylissa (Baylissa.com)
Ian Singleton (Bristol Tranquilliser Project)
Melanie Davis (REST Project | Mind in Camden)

Husk d. 11/7 Verdens Benzo Fokus Dag, spred budskabet

Tore Bakken