Håndtering af medicinafhængighed (via Bibliotek.dk) - Artikel af Jens Frydenlund Nielsen og Birgit Toft i tidsskriftet Månedsskrift for praktisk lægegerning, Årg. 88, nr. 9 (2010).

Benzodiazepiner og cyclopyrroloner før, under og efter hospitalsindlæggelse (via Bibliotek.dk) - Artikel af Frede Trier Møller og Stig Ejdrup Andersen i tidsskriftet Ugeskrift for læger, Årg. 172, nr. 21 (2010).

Medicinen virker ikke, men bivirkningerne er gode nok (via Bibliotek.dk) - Avisartikel i Information, 2009-09-19.

Benzodiazepinaftrapning! : medfører det øget forbrug af antipsykotika? (via Bibliotek.dk) - Artikel af Viggo Rask Kragh Jørgensen i tidsskriftet Lægemagasinet, Årg. 23, nr. 8 (2009).