Blandet

Langvarige abstinenser efter benzodiazepiner

Sen-abstinens syndromet

Af professor dr. med. HEATHER ASHTON, FRCP.

For nogle brugere, der langvarigt og konstant har anvendt benzo­diazepiner, kan nedtrapning være en langvarig process. En varierende minoritet, måske 10% til 15%, udvikler et »nedtrapnings­syndrom« som kan vedvare i måneder eller år. Dette syndrom er klart ikke en reel sygdom; det er snarere en blanding af farmakologiske og psykologiske faktorer, som direkte eller indirekte skyldes brugen af benzo­diazepiner. Syndromet består af farma­kologiske nedtrapnings­symptomer, som er udtryk for en langsom heling af de forandringer af receptorerne i hjernen, der er forårsaget af benzo­diaze­pinerne, og psykologiske symptomer som følge af mange års benzo­diazepin­forbrug, herunder en nedsat evne til at håndtere stress og andre personlige vanskeligheder. Disse symptomer blandes til et komplekst klinisk billede, som yderligere kan kompliceres af gen­opdukken af underliggende angst eller depression og muligvis også af manglende forståelse for de langvarige neurologiske virkninger af benzo­diazepiner.

Læs mere her (taget fra Benzoinfo.dk)

"Benzo" sprog

Her en lille forklaring på udtrykkene i "benzo verdenen".

Benzo: Forkortelse af Benzodiazepin.

Tolerance abstinenser er :Tolerance er, at receptorerne i din hjerne vænner sig til virkningen af medicinen. Når tolerancen nås, skal der mere medicin til for at opnå samme virkning. Med hensyn itl benzodiazepiner og formentlig en række andre stoffer, optræder tolerance ofte med en vis grad af fysisk afhængighed. Hvis du oplever tolerance, er det et sikkert tegn på, at du kan have udviklet fysisk afhængighed.

Abstinenserne går i "bølger". Dvs: i en periode kan abstinenserne være meget stille, for så pludseligt at komme tilbage. Nogle gange kommer de også i grupper.

Når der er en pause i abstinenser, kaldes det "vinduer". Det vil sige: at der næsten ingen abstinenser er eller at abstinenser er fuldstændigt væk.

 

Udtrapning med vandopløsning

Den sidste vej af en udtrapning kan være svær når indtagelsen af benzo sker i pilleform. Der er kun så mange gange man kan dele den sidste pille, og det er vitalt at der ikke bliver taget for meget af på hvert trin ud af benzo afhængigheden. Alita trappede til sidst ud af flydende Rivotril, da det simpelthen var for svært med pilleformen, da man ikke kan lave pillen bitte små stykker. Det er er svært at dele en pille i meget små stykker. Da pillen går i stykker.. Men det er altid godt at bruge en pille deler, man kan købe på Apoteket (VI VED IKKE OM MAN STADIG KAN FÅ FLYDENDE BENZODIAZEPIN I DANMARK - men vi mener at man kan få flydende Rivotril). Det gode ved, at bruge flydende Benzodiazepin: er at man tage meget mindre af Benzodiazepinen. Dvs. at hver gang man tager noget af medicinen, så er det et meget mindre med det flydende Benzodiazepin end i pilleform. Spørg evt. din læge.

Læs mere: Udtrapning med vandopløsning